SHARE

Scandinavia, Scandinavia

Framtidens sjukvård – en spaning

3rd June 2022

En av flera höjdpunkter vid årets EIT Health Summit var Lucien Engelens spaning om framtidens sjukvård. Lucien Engelen är VD för Transform.Health och har mer än 45 års erfarenhet från hälso- och sjukvården – från ”golvet” inom akutsjukvård till uppskattad global rådgivare inom innovation och digitalisering.

Lucien Engelen menar att sjukvården står inför en akut kris – fördubblad efterfrågan, brist på kvalificerad personal, ökad utbrändhet, krympande budgetar och alltmer krävande patienter. Han menar att om inget drastiskt görs nu så förestår en implodering av vården 2030.

-Vi behöver införa ett nytt begrepp som verkligen förklarar vad som behöver ske, nämligen en ”retail-isering”. Sjukvården behöver bli mer lik detaljhandeln till sitt funktionssätt.

De senaste sju åren har fokus varit på digitalisering. De kommande sju åren kommer det i stället att vara att leverera en mer komplex, specialiserad och ”delokaliserad” sjukvård. Digitaliseringen av sjukvården är oåterkallelig eftersom vården numera är en gren av mjukvarubranschen. Det innebär stora utmaningar, men också stora möjligheter.

En del av utmaningen är användarvänligheten. Lucien Engelen menar att det är här som den egentliga vårdrevolutionen äger rum – sjukvården blir en ”vara” och enkel att använda. Han ger exemplet att en äldre person förstår hur den ska använda en iPad, men inte hur hen bäst kan ta del av digital sjukvård. Därför måste sjukvården bli mer användarvänlig, men också ta ett helhetsgrepp om en persons livsstil och arbeta med prevention.

-Endast sex procent av en persons hälsa avgörs av dess tillgång till sjukvård – resten är gener, miljö och beteende och sjukvården måste därför anpassa sig därefter.

 

Lucien Engelen lyfter fram viktiga trender som måste beaktas för att kunna lösa utmaningarna med framtidens sjukvård. Vården behöver vara ”delokaliserad”, demokratiserad och digitaliserad.

  •  ”Delokaliserad” – varför åka till ett sjukhus när man kan få vård på plats? Sjukvård kommer alltmer att ske på distans och där patienten behöver det.
  • Demokratiserad – vår iPhone samlar på sig mer data om vår hälsa än vad vården gör. Genom att använda dessa stora mängder information och ny teknologi kan vården demokratiseras och göras lättillgänglig för alla.
    •Digitaliserad – det är digitaliseringen som kommer att driva förändringen, vilket kräver en kvalificerad arbetskraft som förstår sig på teknologi.

På frågan hur vi ska lyckas ta oss an dessa utmaningar svarar Lucien Engelen att det är nu dags att sluta fokusera på ”sjukvård” när vi talar om hälso- och sjukvård och i stället fokusera på ”hälsa”, vilket är en utmaning i sig eftersom hälso- och sjukvården är utformade för att bota i stället för att förebygga –ersättningar och utbildning måste styras om mot att belöna preventivt arbete.

Hur skapar vi incitament för personer att ta hand om sin hälsa?

– Lär av företag som säljer mobiltelefoner. Vad gör att jag vill köpa en ny iPhone varje gång det presenteras en ny modell? Här kan hälso- och sjukvården lära sig metoder för att styra in personer mot mer hälsosamma val.

En längre intervju med Lucien Engelen hittar du här.

EIT Health Catapult 2023-24 selects 30 semifinalists

EIT Health Catapult 2023-24 selects 30 semifinalists

Read more about the start-ups

Find out more

MiMARK awarded inaugural Agnès Guerraz Prize

MiMARK awarded inaugural Agnès Guerraz Prize

Find out more

20 scale-ups selected for EIT Health Bridgehead 2023

20 scale-ups selected for EIT Health Bridgehead 2023

20 healthcare scale-ups receive customised assistance

Find out more